S. G. Q.

Gestió de Qualitat.

El 6 de setembre de 2011 la Fundació Minyones va obtenir el seu primer certificat de qualitat de tots els seus processos i procediments segons la norma ISO-9001. Des de llavors cada any s’han anat passant les revisions i cada tres les recertificacions, complint sempre amb tots els requisits de la norma

Adaptant-nos a les seves exigències, es divideixen les tasques en processos estratègics, processos de suport i processos essencials.

  • Processos de Suport: Està format pel procés de compres i proveïdors, el procés de gestió documental, el procés de gestió econòmica i administrativa i el procés de manteniment i neteja
  • Processos estratègics: està format pel procés de recursos humans, el procés de gestió de qualitat i el procés de planificació
  • Processos essencials: està format pel procés d’atenció diària, el procés de valoració, el procés d’acollida, el procés PEI i el procés de baixa.

 

Coneix la nostra Missió, Visió i Valors i la nostra Política de Qualitat.