Política de Qualitat

La política de qualitat que duem a terme a la Fundació Minyones  té com a objectiu millorar en tot el que fa referència al funcionament de l’entitat:

  • Millorar la qualitat de vida dels menors atesos.
  • Defensar els interessos del menor davant la comunitat.
  • Fomentar la participació de tots els membres implicats en la Llar i en el seu funcionament.
  • Disposar d’una formació permanent del personal.
  • Complir amb la legalitat vigent.
  • Compromís per millorar contínuament.
  • Implicar a l’Administració en el coneixement de les necessitats reals dels menors.
  • Coordinar-nos amb les diferents institucions, entitats, persones…involucrades en el dia a dia dels menors.
  • Complir els acords amb els proveïdors.