Missió, visió i valors

Missió:IMG_20160220_130130

La missió de l’entitat és fer feliços als infants necessitats donant-los acollida, educació i protecció, ajudant-los a què progressin d’una manera integral i que el seu creixement comporti una maduresa afectiva i humana.

 

 

 

 

IMG_20151212_175207

Visió:

Que des de les administracions ens vegin com una llar que dóna als seus infants tot l’afecte, educació i benestar físic, psíquic i emocional que necessiten.

Tenir el reconeixement social a la tasca ben feta.

 

 

 

 

DSC_0051

 Valors:

  • Afecte amb els infants.
  • Educació integral que cobreixi totes les necessitats formatives i serveixi de base pel seu desenvolupament personal.
  • Implicació dels professionals amb els menors, als altres companys i l’entitat.
  • Compromís amb el ben
    estar dels infants i tot l’entorn de la Llar 
  • Confidencialitat, tant del passat com del present i futur dels menors.
  • Respecte a la vida privada.
  • Vocació.
  • Professionalitat.