El nostre programa educatiu

IMG_20160220_163143

 

El programa de Minyones està dissenyat per aconseguir el desenvolupament integral dels infants que se’ns confia, tot enriquint les relacions en el procés de socialització, amb la participació activa de la família, quan és possible, el suport tècnic que sigui necessari, el constant treball educatiu i el finançament de l’entitat competent.

 

Pel bon funcionament i tractament educatiu del menor és fonamental i imprescindible la informació prèvia del cas, la posterior observació i feina diària  i l’avaluació final que ens permetin assolir els resultats i decisions més adequades pel benestar de l’infant.

 

 

atencio diaria

Els principals objectius del nostre programa, a nivell general són:

 

  • Atendre a tots els nivells possibles i de forma adequada els nins i les nines que ens confia l’IMAS, sempre a partir d’un tracte el més responsable, càlid i humà que poguem.

 

  • Donar vàries opcions i alternatives perquè l’infant amb necessitats afectives pugui desenvolupar-se física, mental i moralment.

 

 

  • Fer possible les condicions necessàries que afavoreixin el desenvolupament de la interacció entre el menor i les persones que l’envolten.

 

  • Oferir un ambient de solidaritat, tolerància i respecte mutu que faciliti en els nins i en les nines actituds positives vers l’acció d’acceptar la diferència i la compartició, i que, de manera natural i espontània, interioritzin conceptes referents al suport, la comprensió i el servei d’ajuda i companyia als altres.